מדיניות פרטיות

בדראגונטייל מערכות בע”מ, חברות הבת שלה ו/או החברות השותפות לה (“דראגונטייל” או “אנחנו”) אנו מכירים בכך שהפרטיות הינה חשובה. מדיניות פרטיות זו (“מדיניות הפרטיות”) חלה על כל גישה ו/או שימוש בשירותיהם ו/או מוצריהם של דראגונטייל (ביחד, “השירותים”). ‘מידע מזהה אישי’ (“ממ”א”) הוא מידע שניתן להשתמש בו בפני עצמו או ביחד עם מידע נוסף על מנת לזהות, ליצור קשר או לאתר אדם יחיד, או לזהות אדם מתוך הקשר. כאשר אתה, המשתמש (“המשתמש”) ו/או משתמשי הקצה או לקוחותיו של המשתמש (אל “משתמש(י) קצה” ו”משתמש יתייחסו יחדיו אל “אתה” או “שלך”) משתמשים בשירותים, הממ”א שלך ו/או של משתמשי הקצה שלך (אשר הסכימו לשימושך בממ”א שלהם בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו), אשר למטרת המסמך הנ”ל ייקראו גם בשם “הממ”א שלך”, באשר ישים, יעובדו בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. קרא את מדיניות הפרטיות שלנו בקפידה על מנת להבין בבירור את האופן שבו אנו מארגנים, אוספים, משתמשים, מגינים או מטפלים בדרך זו או אחרת בממ”א שלך.

אינך נדרש מבחינה משפטית לספק ממ”א, אולם על מנת לאפשר לך לגשת לשירותים ולהשתמש בהם אנו דורשים שתספק ממ”א בהתאם למדיניות פרטיות זו. בעצם השימוש בשירותים אתה מסכים למדיניות פרטיות זו, כולל התנאים המתוארים להלן.

אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אל תהסס לפנות אלינו בכתובת: dpo@dragontail.com

 1. מידע וכיצד אנו משתמשים בו
  אנו עשויים לאסוף, לעבד ולהשתמש בנתונים הכוללים ממ”א, אשר הבסיס המשפטי לכך הוא הסכמתך, שאותה אתה נותן בעת ​​השימוש בשירותים. סוגי ממ”א שאנו עשויים להשתמש בהם כוללים, ללא הגבלה;
 • אנו עשויים לעבד נתונים על אופן השימוש שלך בשירותים (“נתוני משתמש”). נתוני המשתמש עשויים לכלול את כתובת ה-IP, המיקום, סוג הדפדפן והגירסה, מערכת ההפעלה, מקור ההפניה, אורך הביקור, תצוגות הדף ונתיבי הניווט באתר, וכן מידע על התדירות והעיתוי של השימוש שלך בשירותים. אנו עשויים להשתמש בקבצי Cookie כמקור לנתוני משתמש (עיין במדיניות הCookies שלנו בסעיף 8 שלהלן). נתוני המשתמש עשויים להיות מעובדים באופן הקבוע במדיניות פרטיות זו לצורך ניתוח השימוש בשירותים, שיפור והתאמה אישית של השירותים, הבטחת המידע והאבטחה של השירותים שלנו, שמירה וגיבוי של מסדי הנתונים שלנו והתקשרות עמך.
 • בעת הזמנת או הרישום עבור השירותים שלנו, ייתכן שתתבקש להזין את שמך, שם החברה, כתובת הדואר האלקטרוני, כתובת הדואר שלך, מספר הטלפון או פרטים אחרים (“נתונים שהוזנו”). אתה הוא המקור לנתוני חשבון אישי אלו, ונתונים אלו עשויים להיות מעובדים למטרות של מתן השירותים, הבטחת המידע והאבטחה של השירותים, שמירה וגיבוי של מסדי הנתונים שלנו והתקשורת עמך.
 • אנו עשויים לעבד מידע שסיפקת לנו לצורך הרשמה להודעות הדוא”ל שלנו (“נתוני הודעות”), ובלבד שהסכמת במפורש לקבלם. נתוני ההודעות עשויים להיות בשימשוש לצורך שליחת נתוני ההודעות הרלוונטיים עבורך.
 • אנו עשויים לעבד מידע הכולל בתוכו ו/או קשור לכל תקשורת שתישלח אלינו על ידך (“נתוני תכתובת”), לדוגמה, בעת הרשמה לניוזלטר שלנו או כתגובה לסקר או לתקשורת שיווקית. נתוני התכתובת עשויים לכלול את תוכן התכתובת ו/או מטא-נתונים המשויכים לתקשורת זו. נתוני התכתובת עשויים להיות מעובדים לצורך תקשורת איתך ועבור שמירת רשומות.
 • אנו עשויים לאסוף ולשמור מטא-נתונים ומידע סטטיסטי הנוגע לשימוש בשירותים אשר אינם כפופים לנהלי המחיקה במדיניות פרטיות זו, וכי ניתן יהיה לשמור אותם על ידנו שלא יותר מאשר כנדרש לניהול העסק. נתונים מסוימים עשויים להישמר גם בשרתים של ספקי שירות מצד שלישי, בהתאם למדיניות השמירה שלהם. לא ניתן יהיה לזהות אותך מתוך המטא-נתונים או המידע סטטיסטי שנשמרו.
 • אנו עשויים לעבד כל אחד מסוגי הנתונים המתוארים בסעיף 1 לעיל באם אנו נדרש לעשות זאת על פי צו בית משפט, כל חבות משפטית שאליה אנו כפופים, או בעת הצורך, לבניית, מימוש או הגנה בשל תביעות משפטיות. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו, וכיוצא בזאת הזכויות המשפטיות של דראגונטייל, הזכויות המשפטיות שלך והזכויות המשפטיות של אחרים.
 • אנא אל תספק לנו ממ”א של כל אדם אחר (כולל משתמשי קצה) ללא ההסכמה הספציפית והמפורשת של כל אחד מן הצדדים, כולל הבעלים של ממ”א זה.

 • אפליקציית נהגים
  • האפליקציה איננה משתמשת במיקום כאשר היא סגורה לחלוטין.
 • אספקת הממ”א שלך לאחרים
  • אנו עשויים לחשוף את הממ”א שלך לכל חבר בקבוצת החברות שלנו, לרבות חברות בנות (אם ישנן), חברות אם וכל החברות הבנות שלהן (אם ישנן), במידה הדרושה באופן סביר למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
  • אנו עשויים לחשוף את הממ”א שלך ליועצים מקצועיים, ככל שהדבר נחוץ, ובאופן סביר לצורך השגת ושימור כיסוי ביטוחי, ניהול סיכונים, קבלת ייעוץ מקצועי וניהול סכסוכים משפטיים.
  • אנו עשויים לחשוף את הממ”א שלך לספקי שירות, ספקים וקבלני משנה מצד שלישי הנחוצים באופן סביר כדי לספק את השירותים. ספקים וקבלני משנה של ספקי צד שלישי אלו ישתמשו במידע האישי אך ורק במידה הנחוצה כדי לאפשר להם לבצע את השירותים שהם מספקים לדראגונטייל.
  • אנו נחשוף את הממ”א שלך אך ורק לגורמי צד שלישי המספקים ערבויות מספיקות כי הטמיעו אמצעים טכניים וארגוניים מתאימים באופן שבו עיבודו של הממ”א שלך יעמוד בדרישות של רגולציית הגנה על נתונים (כמוגדר להלן) וידאג להגנה על זכויותיך, ושעמן יש לנו חוזים כתובים העומדים בקנה אחד עם ההתחייבויות המשפטיות שלנו תחת רגולציית הגנה על נתונים.
 • העברות בינלאומיות של הממ”א שלך
  • בסעיף שלהלן אנו מספקים מידע על הנסיבות בהן ניתן כי נעביר את הפרטים הממ”א שלך למדינות ברחבי העולם, ובכללן מדינות אשר בתוך ומחוץ לאזור הכלכלי האירופי (“EEA”).
  • לנו ולחברות הקבוצה האחרות שלנו יש מתקנים בישראל, ארה”ב, אוסטרליה וקנדה. “החלטות הולמות” של הנציבות האירופאית נעשו ביחס לחוקי הגנת המידע של כל אחת מהמדינות, למעט קנדה, ובתוך ארה”ב.
  • העברות מידע למדינות בתוך ומחוץ ל-EEA יהיו מוגנות על ידי אמצעי הגנה מתאימים, דהינו הוראות החוק החל אשר מתייחסות להגנה על יחידים לגבי עיבוד של נתונים אישיים אשר אחד הצדדים עשוי להיות כפוף להן לרבות, וללא הגבלה, רגולציית ההגנה על נתונים הכללית (EU) 2016/679, חיקוק הגנת המידע משנת 1998, חיקוק עבור רגולציית סמכויות חקירה 2000, תקנות רגולציה על עסקי תקשורת (נוהג עסקים חוקיים) (יירוט תקשורת) 2000, הנחיית הגנת המידע של תקשורת אלקטרונית EC/2002/58, רגולציית הפרטיות והתקשורת האלקטרונית (הנחיית EC) 2003, ובמידת הצורך, הנחיות וקוד הנהלים המונפק מעת לעת ע”י משרד נציב מודיעין, הנחיות מטעם כל רשות רגולטורית מוסמכת, הנחיות רגולטוריות רלוונטיות וקודי נהלים (ביחד “רגולציה להגנת נתונים”) או במידה והעברות אלו יחצו גבולות אל מחוץ לגבולות ה-EEA, העברה שכזאת תתבצע בהתאם לסעיפים חוזיים סטנדרטיים שסופחו להחלטת הנציבות האירופית EU/2010/87 מיום 5 בפברואר 2010 עבור העברת נתונים אישיים למעבדים שהוקמו במדינות צד שלישי בהתאם להנחייה (“סעיפי המודל”).
  • מתקני האירוח של השירותים שלנו ממוקמים בתוך אזור השירות, בארה”ב, ישראל, קנדה או אוסטרליה.
  • אתה מאשר כי ממ”א שנשלח על ידך לצורך שיגור באמצעות השירותים עשוי להיות מועבר ברחבי העולם באמצעות האינטרנט לצורך ביצוע השירותים ובכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו וכן להסכם שלך איתנו לרכישת השירותים.
 • שמירה ומחיקת ממ”א
  • סעיף 4 זה מפרט את מדיניות ונהלי שמירת הנתונים שלנו, אשר נועדו להבטיח שאנו עומדים בהתחייבויות המשפטיות שלנו ביחס לשמירה ולמחיקה של ממ”א.
  • אנו נשמור ונמחק את הממ”א שלך כלהלן:
  • ממ”א יישמר למשך תקופה של שנה אחת לאחר תום השירותים, ולאחר מכן יימחק מהמערכות שלנו, אלא אם כן נדרש אחרת על פי החוק החל.
  • על אף ההנחיות האחרות של מדיניות פרטיות זו, אנו רשאים לשמור את הממ”א שלך אם וכאשר ישנו צורך בשימור שכזה לצורך עמידה בהתחייבות משפטית כלשהיא אליה אנו כפופים, או על מנת להגן על האינטרסים החיוניים שלך או על האינטרסים החיוניים של אדם אחר.
 • זכויותיך
  • בסעיף 6 זה, עשינו כמיטב יכולתנו על מנת לסכם את הזכויות שעשויות להיות לך במסגרת חוק הגנת המידע החל. זכויות אלה מורכבות, ועל כן לא כל פרטיהן נכללו כאן. לאור זאת, עליך לקרוא את החוקים וההנחיות הרלוונטיים מהרשויות הרגולטוריות לקבלת הסבר מלא ומפורט לזכויות אלה.
  • הזכויות העיקריות של משתמשי הקצה על פי חוק הגנת הנתונים הן:
   • הזכות לגשת;
   • הזכות לתיקון;
   • הזכות למחיקה;
   • הזכות להגביל את העיבוד;
   • הזכות להתנגד לעיבוד;
   • הזכות לניוד נתונים;
   • הזכות להתלונן לרשות מפקחת; ו-
   • הזכות לסגת מהסכמה.

 

יש לך את הזכות לאשר אם אנו מעבדים את הממ”א שלך או לא, ואם וכאשר אנו עושים זאת, לגשת אל הממ”א ביחד עם מידע נוסף. מידע נוסף זה כולל פרטים על המטרות של העיבוד, על הקטגוריות של ממ”א הנוגעים בדבר ועל מקבלי הממ”א. בהינתן וזכויות וחירויות של אחרים לא יושפעו, וכפי שנדרש או אושר על ידך, נספק לך עותק של הממ”א שלך. העותק הראשון יסופק ללא תשלום, אך עותקים נוספים עשויים להיות כפופים לעמלה סבירה. אתה יכול לבקש גישה לממ”א שלך על ידי בקשת סיכום בדוא”ל מ: dpo@dragontail.com

 • יש לך הזכות לתיקון כל ממ”א שאינו מדויק, ותוך התחשבות במטרות העיבוד, להשלים כל ממ”א שהינו חלקי.
 • בנסיבות מסוימות יש לך הזכות למחיקה של הממ”א שלך, על ידי אספקת ראיות מספיקות המעידות על זהותך, וללא דיחוי מיותר. נסיבות אלה כוללות: ממ”א אשר אינו נחוץ עוד ביחס למטרות שעבורן נאסף או עובד; משיכת הסכמתך עבור עיבוד-מבוסס-הסכמה; והממ”א שלך מעובד באופן לא חוקי. ישנן החרגות כלליות מסוימות עבור הזכות למחיקה. החרגות כלליות אלה כוללות בתוכן מתי העיבוד הכרחי: לצורך עמידה בהתחייבות משפטית; או לבניית, מימוש או הגנה בשל תביעות משפטיות.
 • בנסיבות מסוימות יש לך את הזכות להגביל את עיבוד הממ”א שלך. הנסיבות האלה הן: יש לך התנגדות לגבי הדיוק של הממ”א; העיבוד הוא בלתי חוקי אבל אתה מתנגד למחיקה; אנו כבר לא זקוקים לממ”א לצורך העיבוד שלנו, אך הם דרושים לך לצורך בניית, הגשמת או הגנה בשל תביעות משפטיות; ובאשר אתה מתנגד לעיבוד, ועד לאימות ההתנגדות. כאשר העיבוד הוגבל על בסיס זה, אנו עשויים להמשיך לאחסן את הממ”א שלך. עם זאת, אנחנו רק נעבד אותם במקרים הבאים: בהסכמתך; לבנייה, למימוש או להגנה בשל תביעות משפטיות; להגנה על זכויותיו של אדם טבעי או משפטי אחר; או מטעמים של אינטרס ציבורי חשוב.
 • יש לך הזכות להתנגד לעיבוד של הממ”א שלך על בסיס נסיבות הספציפיות אלייך, אך רק במידה שהבסיס המשפטי לעיבוד הוא הכרחי עבור: ביצוע משימה המתבצעת כאינטרס ציבורי או לממש כל סמכות רשמית שנתונה בידינו; או למטרת האינטרסים הלגיטימיים הנתונים בידינו או בידי צד שלישי. אם תבצע התנגדות כזו, אנו נפסיק לעבד את הממ”א שלך, אלא אם כן נוכל להוכיח בסיס לגיטימי מחייב לעיבוד אשר מבטל את האינטרסים שלך, הזכויות והחירויות, או שהעיבוד נועד לבנייתן, להגשמתן או להגנה בשל תביעות משפטיות.
 • במידה בה הבסיס המשפטי לעיבוד של מסמך הממ”א שלך הוא הסכמה, ועיבוד כזה מבוצע באמצעים אוטומטיים, יש לך את הזכות לקבל את הממ”א שלך מאתנו בפורמט מובנה, נפוץ וקריא-ע”י-מכונה. עם זאת, זכות זו אינה חלה במידה שבה תשפיע לרעה על זכויותיהם וחירויותיהם של אחרים.
 • אם אתה סבור שעיבודנו של מסמך הממ”א שלך מפר תקנות להגנת נתונים, יש לך זכות חוקית להגיש תלונה לרשות מפקחת האחראית להגנה על נתונים. תוכל לעשות זאת במדינת האיחוד האירופאי של מקום מגוריך הרגיל, מקום עבודתך או במקום הפגיעה לכאורה.
 • במידה בה הבסיס המשפטי לעיבוד של מסמך הממ”א שלך הוא הסכמה, תהיה לך הזכות לבטל את הסכמתך בכל עת. הנסיגה לא תשפיע על חוקיות העיבוד שעד לפני הנסיגה.
 • אתה רשאי לממש את כל הזכויות שלך ביחס לממ”א שלך על ידי הודעה בכתב אלינו בנוסף לשיטות אחרות המפורטות בסעיף 6 זה.
 1. הסכמת הצטרפות
  באשר תספק לנו ממ”א מסיבה משנית, כגון שיווק או סיבות משניות אחרות אשר נביא בפניך מעת לעת, במידה ורלוונטי, נבקש את הסכמתך. לאחר שתצטרף בהסכמה, תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת, על ידי יצירת קשר בכתובת dpo@dragontail.com
 2. אבטחת מידע
  • אנו נאמנים לתקני התעשייה המקובלים כדי להגן מפני גישה לא מורשית או שימוש בלתי מורשה, לשינוי, גילוי או הרס של ממ”א. עם זאת, אין שיטה של ​​שידור דרך האינטרנט, או שיטת אחסון אלקטרוני, שהיא 100% מאובטחת. על כן, בעוד אנו שואפים להשתמש באמצעים המקובלים מבחינה מסחרית כדי להגן על הממ”א, איננו יכולים להבטיח את החסינות המוחלטת שלו.
  • הממ”א מאוחסן באמצעות רשתות מאובטחות והוא נגיש אך ורק על ידי מספר מוגבל של אנשים שיש להם זכויות גישה מיוחדת למערכות כאלה, והם נדרשים על ידי חוזה לשמור את המידע סודי.
  • אנו מיישמים מגוון של אמצעי אבטחה כאשר משתמש שולח הזמנה, מזין, שולח או ניגש למידע שלו על מנת לשמור על הבטיחות של הממ”א.
 3. Cookies
  • קבצי Cookie הם קבצים קטנים שאתר או ספק השירות שלו מעביר לכונן הקשיח של המחשב שלך באמצעות דפדפן האינטרנט שלך (באם תאשר לו), המאפשר למערכות של האתר או של ספק השירות לזהות את הדפדפן שלך, ללכוד ולזכור מידע מסוים. הם משמשים גם כדי לעזור לנו להבין מהן ההעדפות שלך על סמך הפעילות הקודמת או הנוכחית שלך באתר, המאפשרת לנו לספק לך שירותים משופרים. אנו גם משתמשים בקבצי cookie כדי לאסוף נתונים מצטברים על תנועה באתר ועל אינטראקציה באתר, כדי שנוכל להציע בעתיד חוויות וכלים טובים יותר.
  • בין היתר, אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי להבין ולשמור את העדפות המשתמש לביקורים עתידיים.
  • באפשרותך לבחור שהמחשב שלך יזהיר ויתריע בפנייך בכל פעם שנשלח קובץ cookie, או שתוכל לכבות כל קבלת קבצי Cookie. יש באפשרות לעשות זאת באמצעות הגדרות הדפדפן שלך. מכיוון שכל דפדפן הוא מעט שונה, עיין בתפריט העזרה של הדפדפן כדי ללמוד את הדרך הנכונה לשינוי הגדרות קבצי ה- cookie שלך.
  • אם תכבה קבלת קבצי cookie, חלק מהתכונות שהופכות את חוויית האתר שלך ליעילה יותר, עשויות שלא לפעול כראוי.
  • קבצי Cookie לא ישמשו למטרות אחרות מלבד המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 4. חוק ההגנה על פרטיות באינטרנט בקליפורניה
  • CalOPPA הוא חוק המדינה הראשון במדינה הדורש מאתרים מסחריים, אפליקציות ושירותים מקוונים לפרסם את מדיניות הפרטיות שלהם. טווח ההגנה של החוק משתרע הרבה מעבר לקליפורניה ודורש מכל אדם או חברה בארצות הברית (ואף בעולם) שמפעיל אפליקציה ו/או אתר האוסף ממ”א מצרכנים בקליפורניה לפרסם מדיניות פרטיות בולטת באפליקציה ו/או האתר המציין בדיוק מהו המידע שנאסף ואת אותם אנשים או חברות שאיתן הוא שותף.
  • לדברי CalOPPA, אנו מסכימים עם הדברים הבאים:
   • משתמשים יכולים לבקר באתר שלנו באופן אנונימי.
   • לאחר יצירת מדיניות פרטיות זו, נוסיף קישור אליה בדף הבית שלנו או במינימום, בדף המשמעותי הראשון לאחר כניסה לשירותים שלנו.
   • הקישור למדיניות הפרטיות שלנו כולל את המילה ‘פרטיות’ וניתן למצוא אותו בקלות בדף המצוין מעלה.
 1. סימוני נא לא לעקוב
  • אנו מכבדים את סימוני נא לא לעקוב ואיננו עוקבים\מאתרים, שותלים cookies, או משתמשים בפרסום כלשהוא כאשר מנגנון הדפדפן נא ליעקוב (DNT) הינו בנמצא.
  • במידה המותרת בחוק, אנו עשויים לאפשר מעקב התנהגותי מצד שלישי.
 2. COPPA (חוק הגנת הפרטיות לילדים באינטרנט)
  • כאשר מדובר באיסוף של ממ”א מילדים מתחת לגיל 13, חוק הגנת הפרטיות המקוונת של ילדים (COPPA) מעביר את השליטה להורים. ועדת הסחר הפדרלית, הסוכנות להגנת הצרכן של ארה”ב, אוכפת את חוק COPPA, אשר מפרט מה מפעילי אתרי אינטרנט ושירותים מקוונים חייבים לעשות כדי להגן על פרטיותם של הילדים ובטיחותם באינטרנט.
  • אנחנו לא משווקים לילדים מתחת לגיל 13, ולילדים בני 13 אסור השימוש בשירותים שלנו ללא כל ההסכמות הנאותות מאפוטרופסים כמפורט להלן.
 3. שיטות מידע הוגנות
  • עקרונות שיטות המידע ההוגנות מהווים את עמוד השדרה של דיני הפרטיות בארה”ב והרעיונות המובאים בהם מילאו תפקיד משמעותי בפיתוח חוקי הגנת נתונים ברחבי העולם. הבנת העקרונות של מידע הוגן והדרך שבה הם אמורים להיות מיושמים היא קריטית כדי לציית לחוקי הפרטיות השונים המגנים על ממ”א.
  • על מנת ליישר קו עם נוהלי מידע הוגן ננקוט בפעולה התגובתית הבאה, במקרה של הפרת נתונים:
   • אנו נודיע לך מתוך פרק הזמן הנדרש על פי החוק החל, אך לא יאוחר משלושה ימי עסקים משנעשה מודעים להפרה שכזו.
   • כמו כן, אנו מסכימים לעקרון תיקון הפרט, המחייב כי לאנשים יש הזכות החוקית לרדוף אכיפה של זכויותיהם כנגד אספני נתונים ומעבדים אשר אינם עומדים בדרישות החוק. עיקרון זה מחייב לא רק כי לפרטים אלה יהיו זכויות הניתנות לאכיפה כנגד משתמשי נתונים, אלא גם כי אנשים יפנו לבתי משפט או לגופים ממשלתיים כדי לחקור ו/או להעמיד לדין אי עמידה בתקנים על ידי מעבדי נתונים.
 1. חוק CAN SPAM
  • חוק CAN-SPAM הוא חוק אשר קובע את הכללים עבור דוא”ל מסחרי, מציב דרישות למסרים מסחריים, מעניק לממוענים את הזכות לעצור הודעות דוא”ל מלהישלח אליהם, ומפרט קנסות קשים על הפרות ההנ”ל.
  • אנו אוספים את כתובת הדוא”ל שלך כדי:
   • לשלוח מידע, לענות לפניות ו/או בקשות או שאלות אחרות
   • לעבד הזמנות ושליחת מידע ועדכונים בנוגע להזמנות.
   • לשלוח לך מידע נוסף הקשור לשירותים.
   • לשווק לרשימת התפוצה שלנו או להמשיך לשלוח אימיילים ללקוחות שלנו לאחר ביצוע העסקה המקורית.
  • כדי להיות בהתאם ל- CANSPAM, אנו מסכימים עם הדברים הבאים:
   • שלא להשתמש בכותרות או בכתובות דוא”ל כוזבות או מטעות.
   • לזהות את ההודעה כפרסומת באופן סביר.
   • לכלול את הכתובת הפיזית של העסק שלנו או מטה האתר.
   • לעקוב אחר עמידה בתקנים של שירותי שיווק בדוא”ל מצד שלישי, באם נעשה בהם שימוש.
   • לכבד בקשות הסכמה או ביטול הצטרפות למנויים במהירות.
   • לאפשר למשתמשים לבטל את הרישום באמצעות הקישור שבתחתית כל הודעת אימייל.
 1. מאספים ישירים מצד שלישי
  • באופן כללי, ספקי צד שלישי המשמשים אותנו יורשו לאסוף, להשתמש ולחשוף את המידע שלך אך ורק במידה הנדרשת להם על מנת לאפשר להם לבצע את השירותים שהם מספקים לנו. עם זאת, לספקי שירותים מסוימים מצד שלישי יש מדיניות פרטיות משלהם ביחס למידע שאנו נדרשים לספק להם לגבי עסקאות הקשורות ברכישה.
  • עבור הספקים הנ”ל, אנו ממליצים שתקרא את מדיניות הפרטיות שלהם, על מנת שתוכל להבין את האופן שבו יטופל הממ”א שלך ע”י ספקי השירות אלה. בפרט, זכור כי ספקים מסוימים עשויים להיות ממוקמים או יש בבעלותם מתקנים הממוקמים בתחום שיפוט שונה מאשר שלך או שלנו. על כן, אם תבחר להמשיך בעסקה הכרוכה בקבלת שירותיו של ספק שירות מצד שלישי, המידע שלך עשוי להיות כפוף לסמכויות השיפוט שבהם נמצא ספק השירות או המתקנים שלו.
  • מלאחר שתפסיק להשתמש באתר או בשירותים שלנו או לגשת אליהם, או שתופנה מחדש לאפליקציה או לאתר או ליישום של צד שלישי, לא תהיה עוד כפוף למדיניות הפרטיות או לתנאי השירות שלנו.
 2. קישורי צד שלישי
  לעתים, לפי שיקול דעתנו, אנו עשויים לכלול או להציע מוצרים או שירותים של צד שלישי באתרנו. לאתרים אלה של צד שלישי יש מדיניות פרטיות נפרדת ועצמאית. לפיכך, אין לנו כל אחריות או חבות לתכנים ולפעילויות של אתרים מקושרים אלה. עם זאת, אנו מבקשים להגן על שלמות האתר שלנו ונקבל בברכה כל משוב על אתרים אלה.
 3. גיל ההסכמה

בעצם השימוש בשירותים שלנו, אתה מצהיר כי אתה לפחות בגיל החוקי במדינה, במחוז או בארץ מגורייך או שאתה בגיל חוקי במדינה, במחוז או בארץ מגורייך ונתת לנו את הסכמתך כדי לאפשר לכל אחד מהנתמכים הקטינים שלך להשתמש באתר זה.

 1. חוק וסמכות שיפוט
  • החוק החלים על השירותים שלנו ומדיניות הפרטיות הם חוקי מדינת ישראל בלבד
  • סמכות שיפוט בלעדית לשמוע כל מחלוקת בנוגע לשירותים שלנו ו/או מדיניות הפרטיות וכל דבר הנובע ממנה מוענקת לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו, ישראל.
 2. שינויים במדיניות הפרטיות
  • אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת, לכן מומלץ כי תבדוק אותה לעתים קרובות. שינויים והבהרות ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר האינטרנט שלנו. אם נבצע שינויים מהותיים במדיניות זו, נודיע לך על כך שהיא עודכנה, כך שאתה תהיה מודע למידע שאנו אוספים, כיצד אנו משתמשים בו ובאיזה נסיבות, אם בכלל, אנו משתמשים ו/או חושפים אותו.
  • אם נרכש או נתמזג עם חברה אחרת, המידע שלך יועבר לבעלים החדשים על מנת שנוכל להמשיך לספק לך את השירותים שלנו.
 3. יצירת קשר

אם ישנן שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, תוכל ליצור איתנו ועם קצין הגנת המידע שלנו קשר באמצעות הכתובת הבאה: dpo@dragontail.com

 1. עודכן לאחרונה: 9 באוקטובר 2018